Rapoo- It solutions & Corporate template

09-8624047

צור קשר

moshavkh@zahav.net.il

שלח דוא"ל

כללי:

כפר חיים, עלה על הקרקע ביום כ"ב בסיוון תרצ"ג, (16 ביוני 1933) – ביום בו נרצח ד"ר חיים ארלוזורוב, מי שהיה ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, ונקרא על שמו.

שטח הכפר: 2,550 דונם אוכלוסיית הכפר מונה כ- 600 תושבים: 70 נחלות ו- 16 משקי עזר ותושבים.

היסטוריה:

מייסדי הכפר היו יוצאי רוסיה ופולין אשר השתייכו לשני ארגונים: ארגון "הכפר", שהתארגן בצפון, חבריו הקימו משתלת עצי-יער, והכשירו את האדמה לנטיעת היערות באזור קיבוץ כפר החורש, וקיבלו הכשרה חקלאית וחברתית בנהלל. והארגון השני - ארגון "הנגב" אשר עסק בעיבוד אדמות חולדה, השתתף בהגנתן במאורעות 1929, ולאחר מכן הועסקו חבריו כפועלים ב"מקווה ישראל". בשנת 1932 אוחדו שני הארגונים במטרה להקים את המושב בוואדי חווארת, הוא עמק חפר. ואכן המושב הוקם ביוני 1933, בעליית 20 החברים הראשונים על הקרקע, והקמת הצריף הארוך "צריף הראשונים"
בשנים הראשונות התפרנסו החברים בעיקר מעבודות חוץ ובעיקר פרדסנות. לאחר לחץ על המוסדות המיישבים – התקבל תקציב לפיתוח משק חקלאי, ואז הוקמו הלולים והרפתות הראשונים, ניטע פרדס, נבנה מגדל-המים כשבאחת מקומותיו שכנה המרפאה, שהיתה משותפת לכפר חיים ולמשמר השרון. באותה תקופה גם נבנו צריפים ששימשו את התלמידים וגני-הילדים והוו את ראשית מפעל החינוך בכפר. כבר בשנת 1945 נבנתה בכפר בריכת שחיה, מהראשונות בעמק, שבהקמתה עבדו בהתנדבות כל בני הנוער בכפר.
בשנת 1950 הצטרף כפר חיים למשקים נוספים שגידלו תבואות בנגב. לצורך כך נרכשו טרקטורים קומביינים, מכונות חקלאיות ועוד, ונבנתה סככה לאכסונם, וכן התפתחו ענפים נוספים כמו המדגרה, ענפי רבייה ופיטום, ביצי מאכל, וגידול ירקות.
בראשית שנות השבעים התפתח ענף מרכזי חדש – ענף הפרחים. חברים רבים עסקו בענף זה, וחלק מהבנים שבשנים קשות יצאו לעבודות חוץ – חזרו למשק והחלו בפיתוח ענף זה.
כיום, הענפים החקלאיים המרכזיים הינם ענפי הפרחים, מטעים, ירקות וגידולים שונים, ומשתלה.
בכפר בית-עם פעיל, שהוקם בשנת 1957, ולאחרונה שופץ והותאם לפעילות , חוגים, ספורט ומועדון לחברים הותיקים
כמו כן קיים בכפר ארכיון, ומוזיאון הכפר, השוכן בבניין מגדל המים.
הכפר מקיים פעילות ציבורית עניפה ומקיים חגיגות לציון אירועים מרכזיים בחיי הכפר והחגים.

מבנים ציבוריים:

מזכירות, בית העם, בריכת השחיה, מגדל המים, צרכניה, ספריה, מועדון ותיקים, סוכנות דואר, אסם, צהרון, גני שעשועים, מגרש כדור-סל ומתקני ספורט וכושר.
בית הכנסת משותף עם הישובים השכנים (כפר ידידיה, הדר עם ומשמר השרון)
מוסדות הכפר: הנהלת הכפר, המועצה, ועד מוניציפאלי (מקומי), ואסיפה כללית.

kfarhaim abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות